จะหนืด หรือจะข้น ก็ปั๊มได้! ปั๊มเฟืองทองเหลือง KOSHIN GL series

ปั๊มเฟืองทองเหลือง GL series

 

ปั๊มเฟืองทองเหลือง Koshin GL series (Made in Japan) เป็นเครื่องสูบของเหลวแบบเฟืองแรงอัดสูง ถูกสร้างมาเพื่อ ปั๊มของหนืด ของข้น ตัวเฟืองผลิตจากทองเหลือง-แดง “Red-Brass” เกรดแข็งพิเศษ สำหรับงานทำเฟืองโดยเฉพาะ ทำให้ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง โดยตัวเครื่องทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า ส่งกำลังผ่าน คับปลิ้ง (Couplings) ต่อไปยังตัวปั๊ม  เหมาะสำหรับใช้กับการถ่ายเทของเหลวที่มีความหนืดข้นน้อยไปถึงมาก สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งที่มีขนาดเล็กสุดตั้งแต่ 13 mm. (1/2″) และใหญ่สุด 50 mm. (2″) (แล้วแต่รุ่นของหัวปั๊ม) เป็นปั๊มเฟืองสูบน้ำมัน ระบบเฟืองนอก (External Gear Pump) การทำงานของระบบนี้ ของเหลวจะถูกสูบด้วยอัตราคงที่ ทำให้การไหลเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เหมาะสำหรับส่งถ่ายของเหลว ที่มีความหนืดไม่เกิน 500 Cst.  อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส พร้อมด้วยวาล์ว Safety by-pass ที่ตัวปั๊มเพื่อป้องกันตัวปั๊มเกิดความเสียหายกรณีที่ ของเหลว ติดขัดที่ปลายสาย-หรือตัน  ตัวปั๊มจึงมีความคงทนสูงเหมาะกับงานหนัก และสามารถปั๊มของหนืด และง่ายต่อการดูแลรักษา

CONTINUE